iOS 8.4 chính thức trình làng cùng với sự thay đổi của ứng dụng Apple Music - Bách Khoa Computer